Talent má cenu
Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí a aby mladí ľudia v HR svete mali viac inšpirácie a motivácie. Uvedomili sme si, že vzorom a inšpiráciou pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie už oveľa skôr, ako sa stanú HR manažérmi vo veľkej spoločnosti.

Preto sme sa rozhodli, že začneme oceňovať tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR.

Ocenenie HRTalent 2018 udelíme počas glavečera po konferencii HRLeaders 14. júna 2018
HRTalent 2018
Vyzývame všetkých HR manažérov, ktorí majú vo svojich oddeleniach šikovných, zanietených špecialistov, či konzultantov, aby ich nominovali na cenu HRTalent 2018.


Dôležité:
Nominačný formulár je potrebné stiahnuť a vyplniť vo vašom PC. V prípade vyplnenia formulára vo vašom prehliadači sa zmeny nebudú dať uložiť a vaše vyplnené dáta sa stratia. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na info@hrleaders.sk
Nominačné kritériá
- pôsobí v oblasti HR
- vek do 30 rokov
- svoje ciele plní nad 100% (nad očakávania)
- proaktívne prináša organizácii dobré nápady a návrhy na zlepšenia
- vedie alebo sa zapája do HR projektov, ktoré majú dopad na viacero oddelení, alebo iniciuje a uskutočňuje zlepšenia v HR oblasti v rámci organizácie
- je možné považovať ho/ju za vzor a inšpiráciu pre ostatných (čestnosť, férovosť, pomoc druhým...)

Vyplnený nominačný formulár prosím pošlite elektronicky na e-mailovú adresu info@maxman-consultants.com najneskôr do 28.2.2018.

Ďakujeme a držíme vám palce.
Proces výberu víťaza
Kandidátov na ocenenie HRTalent môžu nominovať ich nadriadení a poslať nám vyplnený nominačný formulár, a to najneskôr do 28.2.2018. Po uzavretí nominácií kontaktujeme všetkých nominovaných a dáme im za úlohu natočiť krátke video, kde počas maximálne piatich minút zodpovedia na 5 otázok, ktoré im pošleme v zadaní. Ich úlohou je popísať seba, svoju prácu a svoj najúspešnejší HR projekt. Videá potom ohodnotí 5 až 6-členná komisia profesionálov z oblasti HR a biznisu, ktorá bola do svojich funkcií nominovaná komisiou z minulého ročníka udeľovania cien HRTalent 2018. Každý porotca nezávisle od ostatných hodnotí nominačné formuláre a spracované videá. Do ďalšieho kola budú vybraní štyria finalisti s najvyšším bodovým ohodnotením. 15. mája 2018 spoločne zasadne hodnotiaca komisia a 4 finalisti absolvujú krátku prezentáciu svojich projektov a diskusiu s komisiou. Na základe tohto stretnutia komisia rozhodne o víťazovi HRTalent 2018, ktorý/á bude vyhlásený/á 14.6.2018 na galavečere konferencie HRLeaders.


Časový harmonogram procesu výberu HRTalent na rok 2018:

25.1. – 28.2.2018 HR manažéri nominujú kandidátov na HRTalent 2018
1.3.- 4.4.2018 nominovaní pripravujú svoje prezentačné videá
6.4. – 30.4. 2018 členovia hodnotiacej komisie individuálne prideľujú body jednotlivým nominovaným (na základe nominačného formulára a videa)
30.4.2018 výber 4 finalistov podľa počtu získaných bodov od všetkých členov komisie
15.5.2018 osobná prezentácia 4 finalistov pred hodnotiacou komisiou
14.6.2018 slávnostné vyhlásenie víťaza HRTalent 2018 na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie
Víťazi
Srdečne gratulujeme
HRTalent 2018

Eva Hruščová
LafargeHolcim EBS
HRTalent 2017

Miroslava Rusnoková
Exponea
HRTalent 2016

Martina Štarková
Generali
HRTalent 2015

Martina Kováčová
adidas
Finalisti HRTalent 2018
Predstavujeme vám 4 finalistov ceny HRTalent 2018, ktorých vybrala odborná komisia. Úlohou každého nominovaného bolo natočiť krátke profilové video s týmto zadaním:

1. Vaše krátke predstavenie.
2. Popíšte najkomplexnejšiu HR úlohu alebo projekt, ktorý ste doteraz pracovne viedli alebo ho realizovali.
3. Povedzte nám príklad toho, keď ste navrhovali v rámci HR alebo iných častí organizácie nejaké vylepšenie, prípadne zmenu.
4. Ak by ste dostali priestor, zdroje a rozhodovacie právomoci, do akého projektu by ste sa pustili v rámci vašej organizácie a prečo?
5. Na čom najradšej pracujete ? Pri čom v oblasti HR sa vám najviac rozbúši srdce? :-)
6. Čo vás naposledy inšpirovalo v oblasti HR a prečo?


Páči sa, pozrite si videá našich tohtoročných 4 finalistiek.

Veronika Hanulová
Volkswagen

Ivona Hodasová
VÚB

Eva Hruščová
LafargeHolcim European Business Services

Alena Porubská
ZSE
Hodnotitelia
Hodnotiaca komisia HRTalent 2018

Andrea Šalingová
GA Drilling

Karol Wicklein
HRcomm

Inge Murgašová
MATADOR Automotive

Tomáš Hasala
Nexteria

Martina Kováčová
adidas

Martin Malo
Trenkwalder
organizátor
odborný garant
hrtalent partner
© Design and code by Litchi